Concursul Local de Proiecte de Tineret 2013

 

             Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Iasi organizeaza Concursul Local de Proiecte de Tineret 2013, astfel:

            - Perioada de depunere a proiectelor: 7-20 mai 2013 (sediul DJST)

            - Etapa I (etapa de analiza a eligibilitatii aplicantilor): 21-23 mai 2013 .

            - Afisare rezultate etapa I: 24 mai 2013 (sediul DJST).

            - Perioada de depunere a documentelor lipsa la dosar: 27-31 mai 2013 (sediul DJST).

            - Etapa a II-a (etapa de verificare a proiectelor pe baza de punctaj): 3-4 iunie 2013.

            - Afisare rezultate: 5 iunie 2013 (sediul DJST)

            - Depunere contestatii : 6-10 iunie 2013 (sediul Ministerului Tineretului si Sportului din Bucuresti, Sector 2, strada Vasile Conta nr. 16, Registratura si prin email la adresa dppt@mts.ro)

            - Analiza contestatii: 11-14 iunie 2013.

            - Afisare rezultate finale: 17 iunie 2013 (sediul DJST).

            - Derulare proiecte: 2 iulie - 15 noiembrie 2013

            Proiectele, Óntocmite de organizatiile neguvernamentale de tineret, pe baza metodologiei de finantare a Ministerului Tineretului si Sportului se depun la sediul DJST Iasi din Str. Octav Botez, nr. 2A, pana la data 20 mai 2013, orele 15:30.

 

Prioritati MTS 2013

 

Prioritatile pentru concursurile de proiecte si pentru actiunile proprii DJST sunt:

 

PARTICIPAREA CIVICA

- sprijinirea de actiuni specifice de voluntariat;

- sprijinirea infiintarii de structuri de/pentru tineret; dezvoltarea si diversificarea celor existente;

- facilitarea consultarii intre autoritatile centrale si locale si structurile reprezentative de tineret;

- dezvoltarea de parteneriate intre structurile de/pentru tineret si administratia publica centrala si locala;

- dezvoltarea si diversificarea actiunilor privind implicarea tinerilor in viata comunitatii

 

PARTICIPAREA ECONOMICA

- stimularea activitatii economice a tinerilor;

- stimularea creativitatii tinerilor in domeniul economic si social.

 

PARTICIPAREA CULTURALA

- facilitarea accesului la actul de cultura si cresterea consumului cultural la tineri;

- sprijinirea si stimularea creativitatii culturale.

 

PARTICIPAREA LA EDUCATIE

- dezvoltarea si diversificarea ofertei educationale nonformale pentru tineri;

- sprijinirea procesului de educare si formare continua;

- facilitarea mobilitatii tinerilor intre sistemul de invatamant si piata muncii;

- sprijinirea de actiuni privind informarea, consilierea si orientarea in cariera;

- dezvoltarea si diversificarea actiunilor de timp liber, vacanta, sport si turism pentru tineri.

 

        -Metodologii programe tineret MTS 2013

 

        -Rezultate Concursul Local de Proiecte Etapa I 2013 ora 16.25 data 24.05.2013